Chat with us, powered by LiveChatIUX Market

IUXmarket

ข้อบังคับทั่วไป

ทางเราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่เข้าสู่เว็ปไซต์ของเรา เราได้ทำการปกปิดข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างสูงสุด ในเอกสารฉบับนี้จะอธิบายถึงกระบวนการจัดเก็บข้อมูล และการใช้งานข้อมูลที่ทางเราได้รับจากผู้ใช้บริการ

พื้นที่ในการเก็บข้อมูล

เมื่อคุณเข้าใช้บริการของ iuxmarket เราจะรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยอัตโนมัติรวมถึง

HTTP headers
ที่อยู่ Internet Protocol (IP)
คุกกี้
เว็บบีคอนและพิกเซลแท็ก
ข้อมูลเบราเซอร์ ฟิงเกอร์พรินท์
ข้อมูลการกำหนดค่าซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
วันที่และเวลาที่เข้าถึงเว็บไซต์และบริการ
ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามเงื่อนไขของเว็บไซต์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากพาร์ทเนอร์ของ iuxmarket ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงที่คุณและพาร์ทเนอร์ของคุณได้ตกลงกันไว้รวมทั้งข้อตกลงที่บริษัทและพาร์ทเนอร์ได้ตกลงกันไว้เช่นกัน
พื้นที่ในการเก็บข้อมูล

เมื่อคุณเข้าใช้บริการของ iuxmarket เราจะรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยอัตโนมัติรวมถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทเช่น ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, อายุ, ที่อยู่ไปรษณีย์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
ข้อมูลการชำระเงิน
ข้อมูลเอกสารการระบุตัวตน (หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน)
พื้นที่ในการเก็บข้อมูลที่รวบรวมจากพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณในเว็บไซต์ iuxmarket เก็บข้อมูล

เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีจริงและ/หรือบัญชีเดโมกับ iuxmarket บริษัทจะเก็บข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้

ความยินยอมของคุณ
สร้างและรักษาบัญชีของคุณ
อนุญาตให้คุณเข้าสู่ระบบ iuxmarket
ติดต่อคุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรือบริการที่ iuxmarket เสนอ
จัดการความสัมพันธ์ทางการตลาดของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) เรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจและความต้องการของคุณเพื่อติดต่อคุณด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณและช่วย ให้เรากำหนดเป้าหมายในการสื่อสารการตลาดและโฆษณาเพื่อให้พวกมันมีความเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น
(2) ใช้รายละเอียดของคุณที่เป็นนามแฝงเพื่อแสดงโฆษณาแก่คุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Facebook หรือผ่านทางโฆษณาของบริษัทอื่นๆที่อาจปรากฏในเว็บไซต์อื่นๆที่คุณใช้ ข้อมูลที่แชร์กับแพลตฟอร์มเหล่านี้ จะใช้นามแฝงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
(3) วิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราอย่างต่อเนื่องตลอดจนช่วยให้เราสามารถทำการทดสอบ ภายในเว็บไซต์เวอร์ชั่นต่างๆเพื่อพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการให้บริการของ iuxmarket เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตรวจสอบและลดความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงและความเสี่ยงด้านเครดิต

เว็บไซต์นี้ดำเนินงานโดย iUX Market Global Group ได้รับการกำกับดูแล จากประเทศสิงคโปร์ มีอำนาจในการประกอบธุรกิจจัดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลัก พร้อมด้วยใบอนุญาต


©2019 iUX Market Global Group สงวนสิทธิ์ทุกประการ