Chat with us, powered by LiveChatIUX Market

เกี่ยวกับเรา

Building, 12th floor, Office 704 , 820, Limassol , Cyprus
Business hours 10.00-17.00 hrs

คำถามที่พบบ่อย

เว็บไซต์นี้ดำเนินงานโดย iUX Market Global Group ได้รับการกำกับดูแล จากประเทศสิงคโปร์ มีอำนาจในการประกอบธุรกิจจัดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลัก พร้อมด้วยใบอนุญาต
คำเตือนความเสี่ยง: โปรดทราบว่าการซื้อขาย forex และการซื้อขายผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่น ๆ มีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกราย การซื้อขายตราสารทางการเงินอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเช่นเดียว กับการได้รับผลกำไร และการสูญเสียนั้นอาจมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ก่อนทำธุรกรรมดังกล่าวควรแน่ใจว่าได้เข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งหมดแล้ว และควรรับคำแนะนำที่เป็นกลางหากมีความจำเป็น ข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หรือใช้โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในบางประเทศ/เขตอำนาจศาล โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ออสเตรเลีย เบลเยียม ฝรั่งเศส อิหร่าน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ และสหรัฐอเมริกา บริษัทไม่ได้ให้บริการ แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบางประเทศ/เขตอำนาจศาล โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ออสเตรเลีย เบลเยียม ฝรั่งเศส อิหร่าน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ และสหรัฐอเมริกา iUX Market Global Group มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศด้านบน ตามดุลยพินิจของเราเอง
©2019 iUX Market Global Group สงวนสิทธิ์ทุกประการ